Pencere Yöneticisi Yapılandırmaları

I3wm Yapılandırma Ayarları

i3 için .xinitrc Yapılandırması

>>> # nano ~/.xinitrc

açılan dosyayı şu şekilde kaydedelim.

>>> #!/bin/bash
>>> exec i3

Reboot edip kullanıcı adı ve şifremizi girdikten sonra aşağıdaki komutu girerek i3 pencere yöneticisini başlatabiliriz.

>>> # startx

Ardından $mod+shift+e tuşuna basarak i3’ü kapatıyoruz.

Geçici olarak Uçbirim Görünümünü Değiştirme

>>> $ sudo gedit ~/.Xdefaults
>>> ! urxvt
>>> URxvt*geometry:        115x40
>>> !URxvt*font: xft:Liberation Mono:pixelsize=14:antialias=false:hinting=true
>>> URxvt*font: xft:Inconsolata:pixelsize=17:antialias=true:hinting=true
>>> URxvt*boldFont: xft:Inconsolata:bold:pixelsize=17:antialias=false:hinting=true
>>> !URxvt*boldFont: xft:Liberation Mono:bold:pixelsize=14:antialias=false:hinting=true
>>> URxvt*depth:        24
>>> URxvt*borderless: 1
>>> URxvt*scrollBar:      false
>>> URxvt*saveLines: 2000
>>> URxvt.transparent:   true
>>> URxvt*.shading: 10
>>> ! Meta modifier for keybindings
>>> !URxvt.modifier: super
>>> !! perl extensions
>>> URxvt.perl-ext:       default,url-select,clipboard
>>> ! url-select (part of urxvt-perls package)
>>> URxvt.keysym.M-u:      perl:url-select:select_next
>>> URxvt.url-select.autocopy: true
>>> URxvt.url-select.button:  2
>>> URxvt.url-select.launcher: chromium
>>> URxvt.url-select.underline: true
>>> ! Nastavuje kopirovani
>>> URxvt.keysym.Shift-Control-V: perl:clipboard:paste
>>> URxvt.keysym.Shift-Control-C:  perl:clipboard:copy
>>> ! disable the stupid ctrl+shift 'feature'
>>> URxvt.iso14755: false
>>> URxvt.iso14755_52: false
>>> !urxvt color scheme:
>>> URxvt*background: #2B2B2B
>>> URxvt*foreground: #DEDEDE
>>> URxvt*colorUL: #86a2b0
>>> ! black
>>> URxvt*color0 : #2E3436
>>> URxvt*color8 : #555753
>>> ! red
>>> URxvt*color1 : #CC0000
>>> URxvt*color9 : #EF2929
>>> ! green
>>> URxvt*color2 : #4E9A06
>>> URxvt*color10 : #8AE234
>>> ! yellow
>>> URxvt*color3 : #C4A000
>>> URxvt*color11 : #FCE94F
>>> ! blue
>>> URxvt*color4 : #3465A4
>>> URxvt*color12 : #729FCF
>>> ! magenta
>>> URxvt*color5 : #75507B
>>> URxvt*color13 : #AD7FA8
>>> ! cyan
>>> URxvt*color6 : #06989A
>>> URxvt*color14 : #34E2E2
>>> ! white
>>> URxvt*color7 : #D3D7CF
>>> URxvt*color15 : #EEEEEC

Değişiklikleri görmek için $mod+shift+r ye basalım.

İ3wm Ses Yapılandırması

>>> $ sudo pacman -S alsa-firmware alsa-utils alsa-plugins pulseaudio-alsa pulseaudio

Kurulumuzu tamamladıktan sonra config ayarlarını düzenleyelim.

>>> $ sudo gedit ~/.config/i3/config
>>> exec --no-startup-id "pulseaudio –start”

Ses Kontrolünü gerçekleştirmek için aşağıdaki paketi yükleyelim.

>>> $ sudo pacman -S pavucontrol

Geçerli ses düzeyini i3status barda görüntülemek için aşağıdaki dosyamızı düzenleyelim.

>>> $ sudo gedit /etc/i3status.conf
>>> order += "volume master"
>>> ...
>>> ...
>>> ...
>>> volume master {
>>>     format = "V: %volume"
>>>     device = "default"
>>>     mixer = "Master"
>>>     mixer_idx = 0
>>> }

Şimdi ses kontrolünü klavyeden yapabilmemiz için aşağıdaki komutları yapılandırma dosyamıza ekleyelim.

>>> $ sudo gedit ~/.config/i3/config
>>> # Pulse Audio controls
>>> bindsym XF86AudioRaiseVolume exec --no-startup-id pactl set-sink-volume 0 +5% #increase sound volume
>>> bindsym XF86AudioLowerVolume exec --no-startup-id pactl set-sink-volume 0 -5% #decrease sound volume
>>> bindsym XF86AudioMute exec --no-startup-id pactl set-sink-mute 0 toggle # mute sound

i3blocks veya i3status Kullanımı

>>> $ sudo pacman -S i3status
>>> $ sudo pacman -S i3blocks

i3blocks kullanımı için

>>> $ sudo gedit ~/.config/i3/config
>>> bar {
>>>     status_command i3blocks
>>> }

i3status kullanımı için

>>> bar {
>>>     status_command i3status
>>> }

i3status bar Renklendirme

>>> $ sudo gedit ~/.config/i3/config
>>> bar {
>>>       status_command i3status
>>>       colors {
>>>       background #000000
>>>       statusline #00A5FF #that neon blue
>>>       separator #666666
>>>       focused_workspace #4c7899 #285577 #ffffff
>>>       active_workspace  #333333 #5f676a #ffffff
>>>       inactive_workspace #333333 #222222 #888888
>>>       urgent_workspace  #2f343a #900000 #ffffff
>>>           }
>>> }
../_images/113.png

i3lock Kullanımı ve i3lock Arkaplanı Değişimi

Uçbirim üzerinde i3lock diyerek bilgisayarınızı kilitleyebilirsiniz. Şifrenizi yazıp enter’a bastıktan sonra tekrar masaüstünüze ulaşacaksınız.

İ3lock arkaplanını değiştirmek için dosyamızı yapılandıralım

>>> $ sudo gedit ~/.config/i3/config
>>> bindsym $mod+shift+x exec i3lock --color "#9999ff"

color kısmını ve hangi tuşa atama yapmak istediğinizi kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

Değişiklikleri görmek için

>>> $mod+shift+r

yaptıktan sonra

>>> $mod+shift+x

yaparak görüntüleyebilirsiniz.

I3wm Kullanıcı Icin Kurulumlar

Polybar Kurulumu

../_images/212.png

Polybar kurulumu için aşağıdaki adımları takip ediniz.

>>> $ cd /tmp
>>> $ git clone https://aur.archlinux.org/polybar.git
>>> $ cd polybar
>>> $ makepkg -g >> PKGBUILD
>>> $ makepkg -sri
>>> $ install -Dm644 /usr/share/doc/polybar/config $HOME/.config/polybar/config

Uçbirim üzerinden polybar’ı görüntülemeniz için şu komutu girebilirsiniz.

>>> $ polybar example
>>> $ sudo gedit $HOME/.config/polybar/launch.sh

Ardından şu kodları ekliyoruz ve kaydediyoruz.

>>> #!/usr/bin/env bash
>>> # Terminate already running bar instances
>>> killall -q polybar
>>> # Wait until the processes have been shut down
>>> while pgrep -u $UID -x polybar >/dev/null; do sleep 1; done
>>> # Launch example
>>> polybar example &
>>> echo "Bars launched..."

Çalıştırılabilir olması için şu komutu yazıyoruz.

>>> $ chmod +x $HOME/.config/polybar/launch.sh

i3 kullanan arkadaşlar yapılandırma dosyanızı şu şekilde açınız.

>>> $ sudo gedit ~/.config/i3/config

Eski barınızı yorum satırlarıyla kapattıktan sonra aşağıdaki kodu veya diğer kodu ekleyebilirsiniz.

>>> exec_always --no-startup-id $HOME/.config/polybar/launch.sh
>>> bar {
>>>   i3bar_command $HOME/.config/polybar/launch.sh
>>> }

i3-gaps Kurulumu

i3-gaps pencereleriniz arasında belirli boşluklar oluşturarak daha düzenli hale getirir.

>>> $ sudo pacman -S i3-gaps
>>> $ sudo gedit ~/.config/i3/config
>>> # i3-gaps
>>> gaps inner 10
>>> gaps outer 25
>>> smart_gaps on